< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Atsāk piekrastes sakopšanas darbus

Jau ceturto gadu pēc kārtas Ventspils novada pašvaldība veiksmīgi sadarbojas ar citām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām un to iestādēm, lai īstenotu Latvijas Vides aizsardzības fonda  (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” līdzfinansēto nacionālās nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Nr. 1-08/44/2021.

Tāpat kā iepriekšējos gados, tā arī šogad projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību un veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Ventspils novada projekta uzdevums ir veikt piekrastes joslas apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, Užavas un Jūrkalnes pagastā no 2021. gada 1. maija līdz 1. oktobrim.

Lai sasniegtu projekta mērķus, Ventspils novada pašvaldībā ir pieņemtas darbā piecas personas, kas veiks regulāru atkritumu savākšanu projekta īstenošanas laikā. Atkritumu savākšanas nodrošināšanai būs iegādāts darba apģērbs, cimdi un atkritumu maisi. Piekrastē uzstādīs informatīvās zīmes “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”, projektam piešķirtie līdzekļi ļaus iegādāties impregnēšanas līdzekli pludmalē izvietoto koka atkritumu urnu apstrādei pret nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmi. Sadarbībā ar Ventspils Labiekārtošanas kombinātu ir nodrošināta atkritumu konteineru noma un apkalpošana.
Projekta kopējās izmaksas ir 26 998,95 eiro, ko pilnībā finansē LVAF.