< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Aicina pieteikt pretendentus Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem

Ventspils novada pašvaldība jau vienpadsmito gadu pasniegs apbalvojumus fiziskām un juridiskām personām, personu grupām un kolektīviem par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā un atpazīstamības veicināšanā. Nolikums “Par Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem” paredz Pateicības raksta, Atzinības raksta un Goda raksta piešķiršanu.
Jebkurš Ventspils novada iedzīvotājs vai Ventspils novada pašvaldības darbinieks ir tiesīgs ieteikt apbalvošanai ar Pateicības rakstu, savukārt ierosinājumus apbalvošanai ar novada pašvaldības Atzinības rakstu tiesīgi iesniegt novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un fizisku personu grupa – ne mazāk kā piecas personas, bet ierosinājumus apbalvošanai ar novada pašvaldības Goda rakstu ir tiesīgi iesniegt novada domes deputāti, izpilddirektors, pārvalžu vadītāji un fizisku personu grupa – ne mazāk kā piecas personas.

Piesakot apbalvošanai pretendentu, jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darbavieta vai nodarbošanās, savukārt juridiskajām personām – nosaukums, vadītājs un apbalvojuma piešķiršanas pamatojums – vispusīgs nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot.
Pieteikumi līdz 15. oktobrim jāiesniedz pagastu pārvaldēs vai Ventspils novada pašvaldībā Ventspilī, Skolas ielā 4.

Godināšana un svinīgā apbalvošana notiks 13. novembrī Piltenes kultūras namā. Pasākumā tiks sveiktas arī pagājušajā gadā apbalvotās personas, jo pandēmijas dēļ pērn tas nebija iespējams.