< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par VES parka IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Par VES parka IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

2022-05-06, 14.20

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.5-02/36 (22.12.2021.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotam vēja elektrostaciju parkam Ventspils novada Užavas, Vārves un Ziru pagastā.

Provizoriskais maksimālais VES skaits – līdz 100, no kurām daļa IVN rezultātā izrādīsies dažādu nepieļaujamu ietekmju dēļ neīstenojamas. Dažādas iespējamās VES izvietojuma kombinācijas IVN gaitā kļūs par tajā izvērtējamajām alternatīvām.

Katras VES maksimālā jauda – līdz 8 MW. VES parka kopējā maksimālā jauda – līdz 768 MW. VES maksimālais augstums – līdz 270 m, rotora diametrs – līdz 180 m, aizsargjoslas rādiuss – līdz 405 m.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA "Envirsus", reģistrācijas Nr.40203187175, adrese “Smēdes”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, kontakti: 292 777 44, [email protected].

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties internetā www.enviro.lv no 2022. gada 19. aprīļa līdz 19. maijam un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: [email protected]).

9.-13. maijā www.enviro.lv būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu [email protected] un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 12. maijā plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija publicēta www.enviro.lv pret pieprasījumu e-pastā [email protected] saiti varēs saņemt arī e-pastā.

(Publicēts 19.04.2022. laikrakstā “Ventas Balss” Nr.45)