< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

IZGLĪTĪBA

Par gadiem tukšiem, gadiem piepildītiem
Es atgriežos uz sarmas pilniem rītiem,
Kur pāri ziemām pirmā skola aust…
/V. Ļūdēns /

Kontaktinformācija

Adrese: “Kalves”, Užavas pag., Ventspils novads, LV-3627,
direktore Guntra Magonīte,
tālr. 26331028,
e-pasts: [email protected]
Pirmsskolas grupa, tālr. 26353043.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 
PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
NOLIKUMS

2021./2022. mācību gadā skolā mācās 85 skolēni. Darbojas 2 pirmsskolas grupas, kuras apmeklē 14 bērni no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. 1.–9. klasē mācās 71 skolēns. Skolā strādā logopēds Solvita Bertāne, sociālais pedagogs Jolanta Vavilova un izglītības psihologs Kristīne Strazdiņa.

Izglītības programmas

pamatizglītība (kods 21011111),
pirmsskolas izglītība (kods 01011111),
speciālās pamatizglītība izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).

Interešu izglītības pulciņi

Netradicionālie rokdarbi 1–4. klasei;
Floristika 5.–9. klasei;
Ritmika 1.–4. klasei;
Basketbola pulciņš 4.–9. klasei;
Kokapstrādes pulciņš 4.–9. klasei;
Vokālā studija 1.–4. klasei un 5.–9. klasei.

Darbojas mācību un radošā darba grupa sākumskolas skolēniem.

Pirmsskola

Skolā darbojas pirmsskolas bērnu grupiņa, kurā uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Grupiņā tiek īstenota katra bērna individualitātes attīstīšana, atbalstot viņa vēlmi aktīvi darboties, izzināt apkārtējo pasauli un sabiedrības dzīves norises, bērnu sagatavotība skolai, attīstot prasmju, iemaņu kopumu un apjomu, kas nepieciešamas, lai bērni varētu veiksmīgi iekļauties skolas dzīvē, uzlabot bērnu komunikācijas spējas ar vienaudžiem un pieaugušajiem, garantēt drošību.

Projekti

Skola īsteno Latvijas simtgades ietvaros veidoto projektu “Latvijas skolas soma”, kurā skolēniem būs iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus.
Skola iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Sveiks un vesels Ventspils novadā”, kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt peldēšanas apmācības nodarbības Ventspils peldbaseinā.
Lai dažādotu bērnu ēdienkarti, skola iesaistījusies projektos “Skolas piens” un “Skolas auglis”.
Skola uzsākusi darbību projektā „PUMPURS”, kurā tiek sniegti atbalsta pasākumi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.

Skolas vēsture

Užavas skolas vēsture sākas ar 1834. gadu. Arhīva fondu materiālos “Kurzemes guberņas kamerpārvalde” minēts, ka šajā gadā Užavas muižā atklāta skola. Tikai 1900. gadā tika uzcelta jauna mūra ēka, kurā Užavas bērni mācījās līdz 1964. gadam, kad uzcēla skolas trešo ēku, kurā skola atrodas arī tagad. Skolēnu skaits sākotnēji bija neliels, tikai dažas klases. Arī skolas nosaukumi bijuši dažādi: 1. pakāpes pamatskola, sešklasīgā pamatskola, septiņgadīgā skola, astoņgadīgā skola, deviņgadīgā skola un atkal – pamatskola ar deviņgadīgo apmācības kursu.
1872. gadā Nikažos atvēra trīsgadīgo Užavas jūrskolu, bet jau 1890. gadā to slēdza. Pirmās Latvijas Republikas laikā pagastā darbojās gan Užavas, gan Sārnates sešklasīgā pamatskola. Sārnates skolu pēc kara slēdza. Savulaik, pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Sārnatē darbojās arī izglītības biedrība, kurai bija arī sava bibliotēka. Dziedāšanas nodarbības skolā vienu gadu mācīja vēlāk pazīstamais komponists no “Braku” mājām Aldonis Kalniņš.

Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Ēdamzāle 4,92 eiro/h bez PVN.
Sporta zāle 11,43 eiro/h bez PVN.
Klases telpa 4,17 eiro/h bez PVN.

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide.
Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem remontstrādniekiem.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60% telpu nomas atlaide izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide.

No telpu nomas un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti
Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi,
Ventspils novada dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju,
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi,
Ventspils novada iedzīvotāji sporta zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm