< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Noslēgušies grants ceļu atjaunošanas darbi

2019. gada 26. jūnijā Ventspils novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumus ar SIA “Venta 1” par četru autoceļu pārbūvi Ventspils novadā saskaņā ar SIA “PBT” izstrādātajiem būvprojektiem. Būvuzraudzības pakalpojumus visos objektos sniedza SIA “SNB projekti”. Būvdarbi objektos ir noslēgušies.
Vārves pagastā projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā” ietvaros ir pārbūvēts pašvaldības autoceļš Va-10 “Zīles ceļš” posmā no 0,000 līdz 2,300 km un pašvaldības autoceļš Va-15 “Sušķu ceļš” posmā no 0,000 līdz 0,620 km. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumus, sastāda 290 075,66 eiro, no kuriem 259 215,10 eiro finansē ELFLA, bet 30 860,55 eiro – Ventspils novada pašvaldība.
Projekta “Pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki–Ezernieki” pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā” ietvaros Tārgales pagastā ir pabeigta pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki–Ezernieki” posma no 0,000 līdz 3,100 km pārbūve. Projekta kopējās izmaksas sastāda 213 259,10 eiro, no kurām ELFLA līdzekļi ir 158 831,34 eiro, bet Ventspils novada pašvaldības līdzekļi – 54 427,76 eiro.
Projekta “Pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši–Lielais tilts” pārbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā” ietvaros Užavas pagastā ir veikta pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši–Lielais tilts” posma no 0,000 līdz 1,200 km pārbūve. Projekta kopējās izmaksas sastāda 119 213,30 eiro, no kurām ELFLA līdzekļi ir 97 969,28 eiro, bet Ventspils novada pašvaldības līdzekļi – 21 244,02 eiro.