< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Uzsākti autoceļu pārbūves darbi Užavas pagastā

Projekts Nr.21-08-FL04-F043.0205-000002 “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā” tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.”

Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī tūrisma nozares aktivizēšana, radot labvēlīgus apstākļus apmeklētāju skaita pieaugumam pie Užavas upes ietekas Baltijas jūrā, kas ir Užavas pagasta populārākā tūristu apmeklējuma vieta, veicot pašvaldības autoceļa Uz-28 “Lejiņas–pludmale” no 2,32 līdz 3,20 km un pašvaldības autoceļa Uz-35 “Lībciems–Vārnas– pludmale” no 0,00 līdz 0,41 km brauktuves pārbūvi Užavas pagastā, Ventspils novadā.

Saskaņā ar 2021. gada 1. novembrī izdarīto atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2021-128 par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi būvdarbus objektā veic SIA “Venta 1” par līgumcenu 134 464,95 eiro, būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “SNB projekti” par līgumcenu 3539,25 eiro, bet autoruzraudzību veic SIA “PBT” par līgumcenu 605,00 eiro. Cenas norādītas ar PVN. Projekta attiecināmās izmaksas ir 138 609,20 eiro, no tām publiskais finansējums (EJZF) ir 124 748,27 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums – 13 860,93 eiro.

SIA “Venta 1” foto